• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Termínová listina 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina » Termínová listina 2024

 
news img

Na základe prihlášok sa uskutočnil výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2024 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do 21. novembra 2023.

Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2023 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).

 

Medzinárodné turnaje v SR (zoznam) - aktuálne informácie o medz. turnajoch nájdete v sekcii Medzinárodné súťaže

Domáce súťaže jednotlivcov - jednotlivé kategórie si treba zvoliť cez filtráciu. V tenisovom roku 2024 všetky turnaje začínajú kategóriou dievčat.

Termíny súťaží družstiev

Seniori - aktuálne informácie nájdete v sekcii Súťaže seniorov

Plážový tenis - termínová listina bude zverejnená v apríli 2024.

 

Upozornenie pre usporiadateľov:

V zmysle súťažného poriadku čl. 15 treba uhradiť za turnaje zverejnené v oficiálnej termínovej listine poplatky vo výške:
Trieda A = 50,- EUR
Trieda B = 30,- EUR
Trieda C = 20,- EUR
Trieda D = 10,- EUR
Ak sa v jednom termíne konajú chlapci aj dievčatá, platí sa za turnaj iba jedna platba.
Poplatky sa NETÝKAJÚ turnajov detí a seniorov.
Termín na úhradu poplatkov je do 21. 11. 2023.  Turnaje, za ktoré nebude poplatok uhradený, budú zrušené.

IBAN = SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symnol: 0558
variabilný symbol: číslo klubu (napr. 080001 - TK Slovan Bratislava)

prehľad úhrady poplatov

Tlačivá k turnajom sú aktualizované. Môžete si ich stiahnuť v sekcii TLAČIVÁ.

 

Vložené: 15. 11. 2023       Kategória: Termínová listina
 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2024

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovom roku 2024 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.