• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Západoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz

 
news img

Spravodaje ZsTZ

Aktuálne spravodaje ZsTZ:
Spravodaj č. 9/2023
 

 

 
news img

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ

Zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu sa konalo dňa 25. 3. 2023 (sobota) o 10.00 hod. v Piešťanoch. 

Pozvánka, Prezenčná listinaRokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtuNávrh Stanov STZ, Koncepcia rozvoja tenisu 2023 - 2030, Rozpočet 2022, Čerpanie 2022Správa mandátovej komisieZápis volebnej komisieSpráva kontrolóraZápisnicaUznesenie

Za kontrolóra ZsTZ bol zvolený Marián Ležák. 

 
news img

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov:

 
news img

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021