• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Bratislavský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz

 
news img

BTZ - školenie kapitánov družstiev

Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie kapitánov družstiev dňa 13. 3. 2024 (streda) od 17.00 v budove NTC (sála č.1), Príkopova 6, Bratislava.

 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 11. 4. 2024 (štvrtok) o 17.00 hod. v NTC (sála 2, 3.posch.), Príkopová 6, Bratislava.

 
news img

Súťaž družstiev BTZ

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 29. 2. 2024, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.
Školenie kapitánov sa uskutoční 13.3.2024 o 17,00 h. Viac informácií o školení... 

Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby splnil podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85 SP, pričom v termíne prihlášky musia mať hráči klubu platnú registráciu alebo schválené hosťovanie do klubu. S každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej vekovej kategórii a o jednu kategóriu vyššie.

Všetci vedúci družstiev (kapitáni) musia mať v zmysle zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

 
news img

Haloví majstri bratislavského regiónu na rok 2024

Bratislavský tenisový zväz gratuluje HALOVÝM MAJSTROM BR 2024:

 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Halové regionálne Majstrovstvá BTZ 2024: rozpis, organizačné výbory

 

 
news img

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí orgánov BTZ: