• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

I. a II. liga 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » I. a II. liga 2024

 
news img

Aktuálne informácie: výsledky 4. kola a play off, známe stretnutia o konečné umiestnenie (finále) ...
 

rozpis súťaže

neuhradené pokuty

Termíny súťaže:  27. 4., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6.Prehľad jednotlivých kôl a zápisov zo stretnutí 2024:

I. liga muži skupina A: 1k  2k  3k  play off   finále tabuľky súpisky
skupina B: 1k  2k  3k
II. liga muži - Západ 1k  2k  3k  4k  5k  tabuľka súpisky
II. liga muži - Východ 1k  2k  3k  4k  5k  tabuľka súpisky
I. liga ženy skupina A: 1k  2k  3k play off   finále tabuľky súpisky
skupina B: 1k  2k  3k
II. liga ženy  skupina A: 1k  2k  3k   play off   finále tabuľky súpisky
skupina B: 1k  2k  3k 

Žreb sa uskutočnil 12. 3. 2024 na STZ. 

Aktuálne zmeny:

 • V súťažiach dospelých môžu v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči alebo len jeden cudzí štátny občan spĺňajúci kritériá čl. 18 RP (hráč, ktorý má v registračnom čísle CM alebo CZ) a maximálne jeden hosťujúci hráč. 
 • V I. lige mužov a žien a v II. lige žien bude mať vo finále výhodu domáceho prostredia to družstvo, ktoré sa v skupinovej fáze umiestnilo vyššie. Ak sa družstvá umiestnili na rovnakom mieste, rozhodne počet dosiahnutých bodov, ďalej rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, setov a nakoniec hier. Ak je v skupinách nevyrovnaný počet družstiev, družstvu z početnejšej skupiny sa nezaráta zápas s družstvom na poslednom mieste. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, výhodu domáceho prostredia určí žrebom STZ. 
 • Začiatky stretnutí sú o 9.00 hod. Spoločný nástup družstiev je 15 minút pred začiatkom stretnutia.
 • Odstúpenie družstva zo súťaže - pokuta sa udeľuje, ak sa družstvo odhlási menej ako 7 dní pred vyžrebovaním.
 • Nenastúpenie družstva v kompletnej zostave - pokuta sa udeľuje za každý neodohraný zápas dvojhry alebo štvorhry.

Postup vkladania fotografií do zápisu o stretnutí cez eTenis:

 • uložte si fotografiu (do 5 MB) vo formáte .jpg do svojho počítača 
 • v riadku „Foto 1“ kliknite na „Prehľadávať...“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu zo spoločného nástupu
 • v riadku „Foto 2“ kliknite na „Prehľadávať...“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu všetkých hráčov 4-hry (iba v prípade, že niektorí z nich neboli na spoločnom nástupe)
 • kliknite na "uložit" (dole vpravo)
 • nezabudnite do vyjadrenia kapitánov (domáceho aj hosťujúceho) napísať menovitý zoznam hráčov na fotografii. Hráči musia byť zoradení zľava doprava v poradí, v akom sú na súpiske.

. . .

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2024
Prihlášky do súťaže treba doručiť do 29. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk.
Pokuty treba uhradiť najneskôr do 29. 2. 2024.
Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

. . .

Archív:

prehľad výsledkov

 

 

Fotogaléria


 •  

 
 
Vložené: 10. 06. 2024       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

14. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže a seniorov v roku 2024.

03. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2024


Aktuálne informácie: konečné výsledky a poradie...

04. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img
22. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre tenisový rok 2024 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

03. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

01. 03. 2024
Družstvá Více zde