• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2024

 

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu ... 

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov 2024.

rozpis mládeže, rozpis dospelých     

                                                 

detail
eTenis
termín nominácie víťazi 
2-hra 4-hra
ml. žiaci 27. - 31. 5. nominácia Martin Adamča
TK Kúpele Piešťany
M. Adamča TK Kúpele PN
M. Sanson TK Slávia STU BA
ml. žiačky nominácia Ella Bartáková
TK Slávia STU Bratislava
E. Bartáková TK Slávia STU BA
S. Škodáček TK Kúpele PN
st. žiaci 3. - 7. 6. nominácia Max Lörinčík
TK Petržalka
L. Švarc TK Petržalka
A. Taha TK Slávia STU BA
st. žiačky nominácia Laura Masaryková
TK Slávia STU Bratislava
L. Masaryková TK Slávia STU BA
R. Dekanová TK Slávia STU BA
ml. dorastenci 10. - 14. 6. nominácia Leon Sloboda
TC Baseline B. Bystrica
P. Danko TK Slovan BA
M. Mikuš TK Baník Prievidza
ml. dorastenky nominácia Sofia Barháčová
TK Slovan Galanta
S. Barháčová TK Slovan GA
F. Rablánska Tenis Team N. Z.
dorastenci 27. - 31. 5. nominácia Jakub Medveď
Lieskovský tenisový klub - LTC
M. Markovič TK Slávia STU BA
F. Poklemba TK Slávia STU BA
dorastenky nominácia Soňa Depešová
TK Kúpele Piešťany
T. Šramková TK Jednotka BA
L. Hradecká TK Slávia SPU NR
muži 3. - 7. 6. nominácia Samuel Kyjaci
TC Empire Trnava
R. Michalik MŠK Poprad - Tatry
P. Naď MŠK Poprad - Tatry
ženy nominácia Anika Jašková
TK Slovan Bratislava
N. Koppová TK TENNis Fun BB
K. Šupová TK HSC Piešťany

 

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:                       

Mladšie žiactvo: TK Slávia STU Bratislava
Adresa dvorcov: Májová 21, Bratislava
Riaditeľ: Mário Popovič
Vrch. rozhodca: Ján Hasaj
Zástupca VR: Tomáš Škoda
Zdravotník: Tibor Lovíšek
Kontaktná osoba: Mário Popovič, m: 0911 661 111, i.mario.popovic@gmail.com

Staršie žiactvo: TK Kúpele Piešťany 
Adresa dvorcov: E. Belluša 2,  Piešťany
Riaditeľ: Silvia Rusnáková
Vrch. rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca VR: Andrej Bartovic, Emil Vrábel
Zdravotník: Yvona Kováčiková
Kontaktná osoba: Miloslav Doležal, m: 0904 870 633, milos.dolezal.md@gmail.com

Mladší dorast:1. TC Humenné
UPOZORNENIE! Z technických príčin sa M SR MLADŠIEHO DORASTU uskutočnia v 1. TC Humenné (pôvodne NTC Košice)!

Adresa dvorcov: Chemlonská 2, Humenné
Riaditeľ: Rudolf Horváth
Vrch. rozhodca: Vavrinec Sedlák
Zástupca VR: Jozef Maras
Zdravotník: Laura Roháčová
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, m: 0903 906 325, vased@zoznam.sk
Ubytovanie: Hotel Alibaba, Humenné. Single room: 40 €, double room: 60 €, triple room: 100 €. V cene sú zahrnuté raňajky. Rezervácie: recepcia@hotelalibaba.sk

Dorast: TK Žilina 
Adresa dvorcov: Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Juraj Petráš
Vrch. rozhodca: Anton Blaško 
Zástupca VR: Lukáš Kličimunka, Branislav Kališ, Michal Bača
Zdravotník: Radomír Štípala
Kontaktná osoba: Anton Blaško, m: 0911 741 962, office@tkzilina.sk 

Dospelí: TK 1901 Spišská Nová Ves
Adresa dvorcov: Jánskeho 1, SNV
Riaditeľ: Rudolf Horváth
Vrch. rozhodca: Vavrinec Sedlák
Zástupca VR: Dušan Hrebík
Zdravotník: MUDr. Iveta Fulková
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, m: 0903 906 325, vased@zoznam.sk

Informácie o M SR seniorov

 

 

Vložené: 14. 06. 2024       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2024

Prehľad víťazov všetkých kategórií...

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V zmysle Čl. 53 a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

V súlade s Článkom 73 Súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.